Oberoende av företagsform sköter vi Er bokföring på ett sakkunnigt sätt. Vi hanterar Er bokföring noggrant och omsorgsfullt, så att ni som företagare får en tidsenlig uppfattning om företagets intäkter och kostnader samt skulder och tillgångar.

 

 

 

 

 BOKFÖRING Löpande bokföring 

 

 

 

 

Det finns flera deklarationsformer som lämnas in vid olika tidpunkter och för olika typer av företag samt för privatpersoner. En skattedeklaration för ett aktiebolag skall lämnas in till skatteverket senast fyra (4) månader efter bokslutsdagen. Personbolag, kommanditbolag och öppna bolag bör lämna sin skattedeklaration i början av april årligen.

 

 

 

 

 

 SKATTEDEKLARATION Vi sköter också företagets skattedeklaration  

 

 

 

 

MEn korrekt utförd och aktuell lönehantering är en väsentlig del av företagets redovisning. Er löneräkning kan också skötas av Er bokföringsbyrå. Hos oss får Ni en professionell lönehantering, vi ändvänder oss av moderna program för att säkerställa kvaliteten vid hantering av löner.

 

 

 

 

 

 

 LÖNERÄKNING Bekymmersfri lönehantering 

 

 

 

 

Hantering av inköpsfakturor och leverantörsreskontra är oftast en tidskrävande process. Behandling av fakturor är ett måste men sällan direkt givande. Vi erbjuder Er en fullständig tjänst för hantering av inköpsfakturor, allt från mottagande till betalning och arkivering av inköpsfakturor.

 

 

 

 

 

 BETALNING AV FAKUTOR Kund- och leverantörsreskontra 

 

 

 

 

Avstämningar av huvudbokens konton är en av utgångspunkterna i bokföringslagen för att den löpande bokföringen ska kunna utgöra informations- och beslutsunderlag. Vi erbjuder bokslutstjänster oberoende företagsform. Bokslutet omfattar alla lagstadgade dokument, såsom balans- och resultaträkning och tillhörande bilagor.

 

 

 

 

 

 BOKSLUT Företagets bokslut

 

 

Pia Sandström

FO-nummer: 2009093-9

Tel. 040 585 7850

SR 2018  |

Följ oss på sociala medier eller kontakta oss!